В дане рішення внесені зміни на підставі рішення міської ради від  25.03.2009 р. № 28/9 „Про надання земельних ділянок в оренду”

У К Р А Ї Н А

НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від  21 вересня 2007 р. № 14/8

м. Нововолинськ

 

Про продаж земельних ділянок

несільськогосподарського призначення

 

Розглянувши проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок підприємців Вовдюка В.А., Касьяна П.Д., звернення підприємця Павлишина Г.І., мешканців буд. №10 по вул. Винниченка, міська рада

 

ВІДМІЧАЄ:

 

А. Виявлено недостовірні відомості в документах, поданих підприємцем Павлишиним Г.І. на викуп земельної ділянки, зокрема,  заява підприємця Павлишина Г.І., подана на викуп земельної ділянки площею 0,0978 га для обслуговування магазину та кафе, договір оренди земельної ділянки укладено для обслуговування магазину та кафе, а  проект відведення даної земельної ділянки розроблений для реконструкції магазину та кафе, тобто не відповідає цільовому призначенню, вказаному в заяві та договорі оренди.

Б. В умовах відведення земельної ділянки вказано, що площа земельної ділянки 0,0978 га з врахуванням генерального плану будівництва. Генеральним планом будівництво не передбачено і зміни в генеральний план не проводились.

В. Через дану земельну ділянку проходять інженерні мережі, на які необхідно укласти договори сервітутів, так як згідно ст. 15 Закону України „Про оренду землі” кадастровий план  з відображенням обмежень у її використанні та встановлених земельних сервітутів є невід’ємною частиною договору оренди землі.

Г. Враховуючи те, що державна землевпорядна експертиза даного проекту відведення була проведена 20.06.2003 р. (висновок державної землевпорядної експертизи від 20.06.2003 р. № 383), а згідно ст. 36 Закону України „Про державну експертизу землевпорядної документації” висновок дійсний не більше трьох років від дня його видачі і якщо у даний строк не розпочато реалізацію заходів, передбачених об’єктом державної експертизи, то він підлягає повторній державній експертизі. 

Д. Не виконано вимоги ст. 48 Закону України „Про землеустрій” – „Врахування громадських інтересів при здійсненні землеустрою”, яка передбачає інформування населення через засоби масової інформації, залучення представників громади до обговорення, підготовку пропозицій щодо врахування інтересів громади.

Е. Висновками до проекту відведення передбачено цільове призначення – реконструкція та обслуговування  магазину і кафе, а дана земельна ділянка не використовується за цільовим призначенням – реконструкція не проводиться, проект реконструкції не розроблено.

 

  Враховуючи викладене, керуючись  ст.ст. 127,128 Земельного кодексу України,  ст. 36 Закону України „Про державну експертизу землевпорядної документації”, ст. 48 Закону України „Про землеустрій”, ст.ст. 15, 31 Закону України „Про оренду землі”, п. 28 додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки від 26.07.2004 р. № 67, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.      Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок:

1.1        Підприємцю Вовдюку Віталію Андрійовичу – площею 0,0146 га по вул. Шахтарській, 28-М для обслуговування майстерні;

1.2        Підприємцю Касьяну Петру Дмитровичу – площею  0,2142 га по вул. Шахтарській, 45б для  обслуговування складських приміщень.

2.      Затвердити звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок та вартість земельних ділянок, вказаних в п.1 даного рішення:

2.1.       Підприємцю Вовдюку Віталію Андрійовичу – в розмірі 5529 грн. (в розрахунку за 1 кв.м. – 37 грн., 87 коп.) без ПДВ;

2.2.       Підприємцю Касьяну Петру Дмитровичу – в розмірі 73758 грн.    (в розрахунку за 1 кв.м. – 34 грн., 53 коп.) без ПДВ.

3.      Продати земельні ділянки у власність:

3.1.       Підприємцю Вовдюку Віталію Андрійовичу – площею 0,0146 га по вул. Шахтарській, 28-М для обслуговування майстерні; *

*підпункт втратив чинність  на підставі рішення міської ради від  25.03.2009 р. № 28/9 „Про надання земельних ділянок в оренду”

 

3.2.       Підприємцю Касьяну Петру Дмитровичу –  пло­щею 0,2142 га по вул. Шахтарській, 45б для  обслуговування складських приміщень.

4.      По зверненню підприємця Павлишина Г.І.:

4.1.            Відмовити підприємцю Павлишину Григорію Ільковичу у продажі земельної ділянки площею 0,0978 га по вул. Нововолинській, 66 для обслуговування магазину і кафе.

4.2.            Після виготовлення підприємцем Павлишиним Г.І. проекту відведення земельної ділянки для обслуговування  магазину і кафе на площу, необхідну для обслуговування магазину та кафе, та погодження проекту в установленому порядку повернутись до розгляду питання продажу даної земельної ділянки на сесії міської ради.

4.3.            Зауважити підприємцю Павлишину Г.І. про те, що висновками до проекту відведення для реконструкції та обслуговування магазину і кафе передбачено ряд обмежень щодо реконструкції об’єкту, в тому числі поверховість забудови.

4.4.            Зобов’язати підприємця Павлишина Г.І. дотримуватись вимог ст. 48 Закону України „Про землеустрій”.

5.      Зобов'язати покупців:

5.1.       Укласти договори купівлі-продажу землі.

5.2.    У місячний термін після сплати вартості землі замовити виготовлення від­повідних   документів на право власності на земельну ділянку.

6.      У разі невиконання пункту 5.1 пункт 3 даного рішення втрачає силу.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського го­лови Ю.В.Єлеву.

 

Міський голова                                                    В.Б.Сапожніков

 

Кантор 4 06 10

Повернутися до переліку рішень