В дане рішення внесені зміни на підставі рішення міської ради від  25.03.2009 р. № 28/2 Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 21 січня 2009 року №26/28 “Про міський бюджет на 2009 рік”

В дане рішення внесені зміни на підставі рішення міської ради від  3.09.2009 р. № 31/2 Про внесення змін до рішення міської ради від 21 січня 2009 року №26/28 “Про міський бюджет на 2009 рік”

В дане рішення внесені зміни на підставі рішення міської ради від  25.09.2009 р. № 32/1  Про внесення змін  до  рішення міської ради від 21 січня  2009 року №26/28 “Про  міський  бюджет на 2009 рік ”

В дане рішення внесені зміни на підставі рішення міської ради від  19.11.2009 р. № 34/2 „Про внесення змін до рішення міської ради від 21 січня 2009 року №26/28 “Про міський бюджет на 2009 рік”

В дане рішення внесені зміни на підставі рішення міської ради від  25.12.2009 р. № 35/1  „Про внесення змін до рішення міської ради від 21 січня 2009 року №26/28 “Про міський бюджет на 2009 рік”

 

 

 

У К Р А Ї Н А

НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від  21 січня 2009 р. № 26/28

м. Нововолинськ

 

Про міський бюджет на 2009 рік

 

Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 77 Бюджетного кодексу України,  міська рада

вирішила:

1. Відзначити,  що розрахункові показники бюджету міста по доходах і видатках   на 2009 рік, доведені Міністерством фінансів України не забезпечують в повному обсязі виконання делегованих і самоврядних повноважень по фінансуванню бюджетних установ та прийнятих програм і заходів.

2. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2009 рік у сумі 113118,8 тис. гривень, у тому числі обсяг  дотації вирівнювання у сумі 38894,5 тис. гривень, додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам  на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 1034,6 тис. гривень та  субвенцій з державного бюджету у сумі  30793,4 тис. гривень.

Обсяг доходів загального фонду бюджету  визначити у сумі  98302,0 тис. гривень, спеціального фонду бюджету -   14816,8 тис. гривень, у тому числі бюджету розвитку – 3616,4 тис. гривень (додаток 1).

3. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2009 рік у сумі  113118,8       тис. гривень,  в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі   98302,0 тис. гривень та видатків спеціального фонду бюджету – 14816,8 тис. гривень за функціональною (додаток 2) та відомчою (додаток  3) структурою бюджету. 

4. Установити  розмір оборотної касової готівки  міського бюджету в сумі 600,0 тис. гривень.

5.  Затвердити обсяги між бюджетних трансфертів (додаток 4) на 2009 рік:

- дотацію вирівнювання селищному бюджету в сумі 856,4 тис. гривень;

- додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам  на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 221,3 тис. гривень;  

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" в сумі 5,5 тис. гривень;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2009 році Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2008 року в сумі 100,0 тис. гривень;

- іншу  субвенцію  в  сумі  119,0  тис. гривень, в тому числі на: благоустрій  селища в сумі 96,0 тис. гривень; співфінансування проекту "Чиста вода: влада і громада - крок назустріч" в сумі 23,0 тис. гривень.

Установити, що перерахування дотації вирівнювання селищному бюджету здійснюється  шляхом застосування нормативу щоденних відрахувань від надходжень доходів до  загального фонду міського  бюджету з урахуванням дотації вирівнювання згідно із додатком  4   до цього рішення.

Суми дотації вирівнювання, що передаються  селищному бюджету, недоодержані згідно з розписом міського бюджету шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань, визначених у додатку 4, перераховуються відділенням Державного казначейства на підставі платіжних доручень фінансового управління виконкому міської ради селищному бюджету за рахунок доходів загального фонду міського бюджету не пізніше 10 числа наступного місяця.

6. Затвердити на 2009 рік згідно з додатком 5 до цього рішення обсяги повернення кредитів до міського бюджету у сумі 2,3 тис. гривень та обсяги надання кредитів з міського бюджету у сумі 2,3 тис. гривень.

7. Затвердити перелік об’єктів (додаток 6), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

8. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2009 рік у сумі  30,0 тис. гривень.

9. Затвердити  перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2009 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

- нарахування на заробітну плату (код 1120);

- придбання медикаментів та перев’язувальних  матеріалів (код 1132);

- забезпечення продуктами харчування (код 1133);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);

- трансферти населенню (код 1340);

- трансферти місцевим бюджетам  (код 1320).

10. Відповідно до статті 51  Закону України „ Про Державний бюджет України на 2009 рік” надати право міському голові  укладати з управлінням Державного казначейства  України  в області договори на одержання позичок на покриття тимчасових касових  розривів, що виникають при   виконанні міського бюджету, та у зв’язку з невиконанням розрахункових обсягів доходів міського бюджету на 2009 рік, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів,  за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку.

11. Надати право міському голові  в міжсесійний період своїм  розпорядженням вносити зміни до дохідної і видаткової частини міського бюджету в межах  отриманих з державного бюджету цільових  субвенцій з наступним затвердженням його рішенням міської ради.

12. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти  на реалізацію державних та регіональних галузевих програм   на загальну суму 11113,1 тис. гривень (додаток  7) .

13. Додатки  №1-7  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Міський голова                                                    В.Б.Сапожніков

 

Бурочук  41220

 

http://www.novovolynsk-rada.gov.ua

Повернутися до переліку рішень