В дане рішення внесені зміни на підставі рішення міської ради від  30.06.2009 р. № 30/22 Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 20 червня 2007 року №12/15 “Про міську Програму підтримки сім’ї на період до 2010 року”(із змінами, внесеними у рішенні міської ради від 25 березня 2009 року №28/14)”

 

У К Р А Ї Н А

НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від  25 березня 2009 р. № 28/14

м. Нововолинськ

 

Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 20 червня 2007 року №12/15 ”Про міську Програму підтримки сім’ї на період до 2010 року”

 

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , статей 3,7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» , розпорядження голови Волинської облдержадміністрації від 02 березня 2009 року №70 «Про внесення доповнення до Обласної програми підтримки сім’ї на період до 2010 року» та з метою удосконалення організації повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей міська рада

                                              ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни та доповнення  до додатку до  рішення міської ради від 20 червня 2007 року №12/15  «Про міську Програму підтримки сім’ї на період до 2010 року», а саме:

1.1.Внести зміни та доповнення до  пунктів 8,9,9.1 розділу ІІ. «Паспорт міської Програми підтримки сім’ї на період  до 2010 року» , виклавши їх у такій редакції :

 

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

(для комплексних програм)

міський бюджет,

обласний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

192 тис грн

у тому числі:

9.1.

коштів місцевого бюджету

192 тис грн

         

1.2.Розділ  ІУ.  «Мета Програми» після слів «виконання основних її функцій» доповнити  текстом : «сприяння сім’ям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки в оздоровленні дітей; організація якісної роботи, спрямованої на змістовний, цікавий , безпечний відпочинок та оздоровлення дітей».

 

1.3.Замінити останній абзац  розділу У. «Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; терміни та етапи виконання Програми»  щодо ресурсного забезпечення міської Програми підтримки сім’ї на період до 2010 року інформацією такого змісту:

Ресурсне забезпечення міської Програми

підтримки сімї на період до 2010 року

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми 

тис грн

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

 

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

6,0

12,0

82,3

91,7

192,0

місцевий бюджет 

-

-

70,3

79,7

150,0

міський бюджет 

6,0

12,0

12,0

12,0

42,0

кошти небюджетних джерел 

-

-

-

-

-

     

 1.4. Внести зміни та доповнення до підпункту 1 пункту 2 розділу УІ. «Перелік завдань і заходів міської Програми підтримки сім’ї на період до 2010 року та результативні показники» , виклавши їх у такій редакції:          

2.

Соціальна підтримка та соціальний захист сімей

1.Сприяти оздоровленню дітей –сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених , багатодітних сімей та дітей, які належать до інших пільгових категорій; за рахунок коштів з місцевого бюджету сприяти в придбанні  путівок для школярів з числа пільгових категорій. Забезпечити організацію перевезення груп  дітей до дитячих закладів оздоровлення і відпочинку.

Відділ з питань сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту,   управління освіти, управління праці та соціального захисту населення

169,0

Першочергове оздоровлення дітей пільгових категорій

                      

1.5. Пункт 2 розділу УІ .«Перелік завдань і заходів міської Програми підтримки сім’ї на період до 2010 року та результативні показники» доповнити підпунктами 15 та 16  такого змісту:

 

 

15.Сприяти діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно форм власності та підпорядкування; проводити міський етап Всеукраїнського огляду-конкурсу ДОЗ та брати участь в обласному етапі.

Відділ з питань сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту,   управління освіти

 

16.Надавати організаційно –методичну, фінансову та інформаційну допомогу дитячим закладам оздоровлення та відпочинку.

       Відділ з питань сім’ї ,молоді, фізичної культури і спорту,управління освіти

 

1,0

Удосконалення виховної роботи з учнівською молоддю в дитячих закладах відпочинку та оздоровлення

 

Удосконалення форм та методів  роботи з учнівською молоддю в дитячих закладах відпочинку та оздоровлення ; пропаганда передового педагогічного досвіду

 

1.6.Замінити   фінансові   показники,  зазначені    у   підпункті 5  пункту  3   розділу УІІ. « Напрями  діяльності та заходи міської Програми підтримки сім’ї на період до 2010 року» , на наступні : 

Загальна сума

фінансування (тис)

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

170,0

2,0

6,0

76,3

85,7

2.Відділу з питань сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту виконкому (Г.Й.Карнаухова), управлінню освіти виконкому  (О.В.Моренко), управлінню праці і соціального захисту населення виконкому (Н.Б.Волчанюк) забезпечити виконання міської Програми підтримки сім’ї на період до 2010 року, враховуючи внесені зміни і доповнення.

3.Фінансовому управлінню виконкому (Г.В.Бурочук) щорічно при формуванні міського бюджету передбачати кошти для фінансування заходів, передбачених Програмою, в межах бюджетних асигнувань.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови А.М.Сторонського.

 

 

Міський голова                                                    В.Б.Сапожніков

 

Карнаухова    31014

 

http://www.novovolynsk-rada.gov.ua

Повернутися до переліку рішень