Дане рішення втратило чинність на підставі рішення міської ради від  30.06.2009 р. № 30/13 Про затвердження Правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях на території міста Нововолинська та селища Жовтневого”

 

У К Р А Ї Н А

НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від  25 березня 2009 р. № 28/4

м. Нововолинськ

 

Про внесення змін та доповнень  до рішення міської ради від 26 червня 2003 року №9/12 “Про затвердження Правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях на території міста Нововолинська та селища Жовтневого”

 

 

Керуючись п.24 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.10 Закону України „Про пожежну безпеку”, п.10 ст.10 Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, Законами України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, „Про систему оподаткування”, Декретом Кабінету Міністрів України „Про місцеві податки і збори”, Постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2001р. № 150 „Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень” ( зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2006р. №17 та від 22.06.07 № 856), Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 13.10.2000р. №227  „Про затвердження Типових правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності”, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни та доповнення до додатку  рішення міської ради від 26.06.03 № 9/12 „Про затвердження Правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях на території м. Нововолинська та сел. Жовтневого”, а саме:

- доповнити додаток розділом X „Порядок видачі дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення чи сфери послуг та довідки про погодження місця розташування відокремлених структурних підрозділів (філій та представництв) юридичних осіб” згідно з додатком.

2. Рішення міської ради від 11.07.07 № 12/34 „Про внесення змін до Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку, додержання тиші в громадських місцях на території м.Нововолинська та сел.Жовневого”, рішення міської ради від 25.03.2004р. №12/12 „Про збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг” з внесеними змінами і доповненнями  визнати такими, що втратили чинність.

3. Об’єднаній державній податковій інспекції у м.Нововолинську (Степанюк І.Ф.) реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій, книг реєстраторів розрахункових операцій, видачу торгових патентів суб’єктам підприємницької діяльності проводити після надання дозволів на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд побутового, торговельного призначення чи сфери послуг, а для структурних (відокремлених) підрозділів юридичних осіб – після надання довідки про погодження місця розташування.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Охримович О.М.

 

Міський голова                                                    В.Б.Сапожніков

 

Охримович, 41206

 

http://www.novovolynsk-rada.gov.ua

Повернутися до переліку рішень