У К Р А Ї Н А

НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від  3 червня 2009 р. № 30/17

м. Нововолинськ

 

Про податок з реклами

 

          Відповідно до Закону України від 25.06.1991р. № 1251-XII „Про систему оподаткування”, Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.93 № 56-93 „Про місцеві податки і збори”, керуючись п.24 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою впорядкування сплати податку з реклами та приведення у відповідність рішень міської ради щодо сплати місцевих податків і зборів в частині сплати податку з реклами до Закону України від 03.07.96 № 270/96-ВР „Про рекламу” та постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003р. №2067 „Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами”, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.      Затвердити Положення про податок з реклами у м. Нововолинську згідно з додатком.

2.      Пункт 1.6. рішення міської ради від 21.11.2001р. № 25/3 „Про місцеві податки і збори” вважати таким, що втратив чинність.

3.      Відділу містобудування та архітектури протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу на розміщення зовнішньої реклами надавати ОДПІ у м. Нововолинську інформацію про її розповсюджувачів.

4.      Контроль за правильністю, повнотою та своєчасністю справляння податку покласти на державну податкову інспекцію у м. Нововолинську (І.Ф.Степанюк).

5.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.М.Охримович.

 

 

Міський голова                                                    В.Б.Сапожніков

 

Охримович, 41206

 

http://www.novovolynsk-rada.gov.ua

Повернутися до переліку рішень