У К Р А Ї Н А

НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від  3 вересня 2009 р. № 31/3

м. Нововолинськ

 

Про внесення змін до Порядку використання коштів резервного фонду міського бюджету, затвердженого рішенням міської ради від 27 жовтня 2005р. №24/3

 

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 783 “Про внесення змін до Порядку використання коштів резервного фонду бюджету”,   міська   рада 

ВИРІШИЛА:

1.                 Внести  до Порядку використання коштів резервного фонду міського бюджету, затвердженого вищезазначеним  рішенням  такі  зміни :

1.1 Доповнити пункт 6  підпунктом "а¹" такого змісту:

     "а¹) заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, на основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію техногенного та природного характеру або пом'якшення її можливих наслідків;"

1.2 Доповнити абзац четвертий пункту 7 після слів "надзвичайних ситуацій" словами "та проведенням заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".

1.3  У пункті 12: абзац третій після слів "надзвичайних ситуацій"  доповнити словами ", заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру ;"

абзац п'ятий викласти у новій редакції: "інша інформація, що підтверджує необхідність виділення коштів з резервного фонду бюджету на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з урахуванням факторів їх поширення, розміру завданих збитків та людських втрат кваліфікаційних ознак надзвичайних ситуацій, проведення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також інших заходів".

1.4  Доповнити пункт 23 після слів "надзвичайних ситуацій" словами  ", заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,".

1.5 У пункті 27 слова "протягом одного бюджетного періоду" виключити.

1.6 У  пунктах  13,14,15,16,17,18,19,23,24,25,26,27,28  слова „управління економіки та державної реєстрації”   замінити словами  „відділ економіки”.

1.7 У пунктах 23,24,26,28 слова  „відділення  Державного казначейства” замінити словами „управління Державного казначейства”.

2. Контроль  за  виконанням    даного   рішення    покласти  на   секретаря  міської  ради, першого заступника міського  голови  В.Д.Рожелюка.

 

 

Міський голова                                                    В.Б.Сапожніков

 

Бурочук 41220

 

http://www.novovolynsk-rada.gov.ua

Повернутися до переліку рішень