У К Р А Ї Н А

НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від  25 грудня  2009 р. № 35/12

м. Нововолинськ

 

Про затвердження “Правил торгівлі на ринках міста Нововолинська”

 

Керуючись п.24 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", п.10 ст.10 Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, Законами України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, „Про систему оподаткування”, Декретом Кабінету Міністрів України „Про місцеві податки і збори”, Правилами торгівлі на ринках, затвердженими наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26 лютого 2002 року № 57/188/105 (із змінами та доповненнями), міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.       Затвердити Правила торгівлі на ринках міста Нововолинська (додаються).

2.       Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Охримович О.М.

 

 

 

Міський голова                                                    В.Б.Сапожніков

 

Гнатина 33005

 

http://www.novovolynsk-rada.gov.ua

Повернутися до переліку рішень