УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

від_4_січня_2007 р._№_ 1_

м. Нововолинськ

Про бюджет міста на 2007 рік

_

 

Бюджет міста на 2007 рік сформований в обсягах розрахункових показників Міністерства фінансів України, визначених за формульним підходом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 року №1195 „Про затвердження формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами".

Розрахункові показники бюджету міста по доходах і видатках на 2007 рік, доведені Міністерством фінансів України не забезпечують в повному обсязі виконання делегованих і самоврядних повноважень по фінансуванню бюджетних установ та прийнятих програм і заходів.

Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості, забезпечують потребу в коштах загального фонду бюджету лише на 52,0 відсотка.

У зв"язку з цим не передбачені в повному обсязі кошти на оплату бюджетними установами за підвищеними цінами енергоносіїв і комунальних послуг, а також недостатньо коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями до кінця року по установах бюджетної сфери міста.

Відповідно до пункту 1 статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та пункту 1 статті 76 Бюджетного кодексу України,

виконком міської ради вирішив:

1. Загальний обсяг бюджетних призначень бюджету міста на 2007 рік по доходах і видатках в сумі 71808,5 тисяч гривень, в тому числі загального фонду в сумі 66479,2 тисяч гривень, з них обсяг дотації вирівнювання в сумі 22680,3 тисяч гривень, обсяг субвенцій в сумі 22376,3 тисяч гривень, обсяг додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості в сумі 656,0 тисяч гривень та спеціального фонду бюджету в сумі 5329,3 тисяч гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 2113,9 тисяч гривень схвалити згідно з додатками 1,2 та подати в установленому порядку міській раді на розгляд та затвердження.

2.Доручити начальнику фінансового управління виконкому міської ради Г.В.Бурочук доповісти на пленарному засіданні міської ради з питання про проект міського бюджету на 2007 рік.

3.Затвердити розподіл додаткової дотації   з   державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості на 2007 рік в сумі 656,0 тисяч гривень   згідно з додатком 3.

4.Об'єднаній державній податковій інспекції забезпечити у 2007 році своєчасне та в повному обсязі помісячне надходження до бюджетів усіх рівнів податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів відповідно до затвердженого бюджету.

5.Керівникам бюджетних установ - головним розпорядникам бюджетних коштів та їх одержувачам:

5.1     Встановити   постійний   контроль   за   ефективним   і   цільовим   використанням бюджетних коштів, взяттям    бюджетних зобов’язань в межах затверджених асигнувань, не допускаючи утворення  дебіторської і кредиторської заборгованостей.

5.2     Продовжити роботу по впорядкуванню мережі бюджетних установ та оптимізації чисельності їх працівників в межах затверджених   призначень.

5.3     Відповідно до статті   26 Закону України „Про Державний бюджет України на 2007 рік"   забезпечити  укладання  угод  по   кожному  виду  енергоносіїв  у  межах  встановлених обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням зменшення обсягів споживання енергоносіїв, щонайменше як на 10 відсотків.

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради, першого заступника міського голови В.Д.Рожелюка.

 

Міський  голова                                             В.Б.  Сапожніков

 

Повернутися до переліку рішень