УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

від_17 травня_2007 р._№_ 182_

м. Нововолинськ

Про звіт начальника служби у справах неповнолітніх

щодо виконання службою делегованих повноважень

п.7, 8 ст.32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”  

 

Заслухавши звіт начальника служби у справах неповнолітніх Зектер Л.А. про  виконання службою делегованих повноважень п.7, 8 ст.32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” виконком міської ради В И Р І Ш И В :

1.Звіт начальника служби у справах неповнолітніх Зектер Л.А. про виконання службою делегованих повноважень п.7, 8 ст.32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” взяти до відома.

2.Роботу служби у справах неповнолітніх в цілому вважати задовільною.

3.Службі у справах неповнолітніх (Л.А.Зектер):

3.1. Забезпечити координацію роботи усіх зацікавлених органів та служб щодо вирішення проблем дитячої бездоглядності та безпритульності, захисту прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.                                                             Постійно

3.2. Сприяти пріоритетному влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання у сім’ї.         Постійно

3.3. Забезпечити систематичне проведення рейдів з метою виявлення дітей, які опинилися поза межами сімейного виховання, і закладів освіти, що потребують соціального захисту. Вживати заходів щодо оперативного вирішення питання влаштування таких дітей.                Постійно

3.4.    Забезпечити ведення електронної бази даних про дітей, які опинилися в особливо складних умовах, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та громадян, які бажають взяти дітей на виховання в сім’ю.                                                             До вересня 2007р.

4.Відділу з питань сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту (Г.Й.Карнаухова):

4.1. Забезпечити координацію діяльності всіх зацікавлених організацій щодо профілактики та припинення фактів жорстокого поводження з дітьми та вжиття конкретних заходів щодо їх правового захисту, притягнення до відповідальності дорослих, винних у порушенні прав дітей.     Постійно

4.2. Через мережу центрів „Спорт для всіх” залучати дітей до участі в масових заходах, спартакіадах за місцем проживання.                          Постійно

5.       Міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (О.О.Лакиш):

5.1. Забезпечити здійснення ефективного соціального супроводу усіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, неблагополучних сімей.

5.2. Своєчасно вирішувати питання направлення на навчання кандидатів у батьки-вихователі та прийомні батьки.                                    Протягом року  

6.Управлінню освіти виконавчого комітету (О.В.Моренку):

6.1. Узяти на постійний контроль роботу з вивчення індивідуально - психологічних можливостей учнів, їх статусу в учнівських колективах, взаємовідносин у сім’ях, морального розвитку, житлово-побутових умов.

6.2. Забезпечити ефективний контроль за охопленням дітей шкільного віку навчанням у загальноосвітніх навчальних закладах, здобуття ними загальної середньої освіти.

 Постійно

6.3. Своєчасно виявляти неблагополучні сім’ї, поновити банк даних дітей, які виховуються в цих сім’ях, взяти на особливий контроль виховання та перебування дітей у неблагополучних сім’ях, з метою недопущення насилля над дітьми.                                                                     До жовтня 2007р.  Постійно 

7. Головному лікарю Нововолинської центральної міської лікарні (В.В.Морозу):

7.1. Своєчасно доводити до відома службу у справах неповнолітніх про випадки насильства, жорстокого ставлення до дітей та перебування неповнолітніх в екстремальних умовах. По факту

7.2. Забезпечити облік дітей групи ризику за соціальним фактором, узяти на постійний контроль роботу з цією групою дітей.                    Постійно

7.3.Проводити просвітницьку роботу серед батьків щодо виховання здорової дитини.

Постійно

8. Службі у справах неповнолітніх (Л.А.Зектер), відділу кримінальної міліції (О.В.Силюк), управлінню освіти (О.В.Моренко), відділу культури (І.М.Левкова), відділу торгівлі та побуту (Т.Я.Павлишин) продовжити роботу по проведенню рейдів „Підліток”, „Дозвілля”, „Урок”, а також на дотримання правил торгівлі спиртними та тютюновими виробами.

Не рідше разу у квартал.

9. Про хід виконання даного рішення відділу кримінальної міліції (О.В.Силюк), управлінню освіти (О.В.Моренко), відділу культури (І.М.Левкова), відділу торгівлі та побуту (Т.Я.Павлишин), міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (О.О.Лакиш), відділу з питань сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту (Г.Й.Карнаухова), центральній міській лікарні (В.В.Мороз) до 01.07.07р. та 01.01.08р. інформувати службу у справах неповнолітніх  і заступника міського голови А.М.Сторонського.

10.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови А.М.Сторонського.

 

Міський  голова                                             В.Б.  Сапожніков

Повернутися до переліку рішень