УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

від_20_січня_2007 р._№_ 5_

м. Нововолинськ

Про підсумки виконання бюджету міста за 2006 рік

_

 

До зведеного  бюджету  міста  за  2006  рік  надійшло доходів в сумі 41545,1 тис. гривень, що на 4049,0 тис. гривень більше поступлень відповідного періоду 2005 року.

Надходження податків і зборів до державного бюджету по загальному фонду склали 18735,3 тис. гривень, що становить 109,5 відсотки до плану звітного періоду, перевиконання – 1628,6 тис. гривень.

Забезпечено виконання надходжень загальнодержавних податків і зборів, за рахунок яких здійснюється перерахування дотації вирівнювання місту. При завданні 21894,9 тис. гривень поступило платежів 27200,4 тис. гривень, або 124,2 відсотки, перевиконання складає 5303,5 тис. гривень, та на 5814,7 тис. гривень більше поступлень відповідного періоду 2005 року.

Бюджет міста по доходах з урахуванням загального та спеціального фондів  виконаний на 101,8 відсотка до річних бюджетних призначень.

До загального фонду бюджету міста надійшло 52447,2 тис. гривень або 101,6 відсотка до річних бюджетних  призначень з урахуванням внесених змін.  Надходження власних та закріплених доходів склали 16820,1 тис. гривень, що становить 106,3 відсотка до затверджених річних бюджетних призначень; зверх планових показників поступило платежів в сумі 995,6 тис. гривень.  Порівняно з 2005 роком відбулося збільшення надходжень на  4375,9 тис. гривень, забезпечено рівень динаміки власних надходжень + 35,2 відсотка, що більше від середньо обласного на 3,0 відсотки.

Дотація вирівнювання з державного бюджету надійшла в повному обсязі в сумі 21117,5 тис. гривень. Крім того, отримано іншої дотації з обласного бюджету 801,1 тис. гривень. Субвенцій з державного та обласного бюджетів  по загальному фонду поступило 13082,8 тис. гривень та по спеціальному фонду – 3220,0 тис. гривень.

Рівень  виконання доходної частини селищного бюджету – 102,5 відсотка. Власні надходження виконані на 121,7 відсотка до річних призначень, перевиконання – 18,3 тис. гривень.

Сума податкового боргу з платежів до зведеного бюджету міста зменшилась з початку року на  8001,5 тис. гривень , в тому числі до бюджету міста  на 1428,6 тис. гривень і  на 1січня 2007 року становить всього -  15012,6 тис. гривень (недоїмка – 18171,6) в тому числі по бюджету міста – 482,2 тис. гривень (недоїмка – 1663,7).

Рівень виконання доходів загального фонду бюджету міста забезпечив фінансування бюджетних видатків на 99,5 відсотка до річного призначення з врахуванням внесених змін. На фінансування передбачених у бюджеті міста заходів і програм спрямовано коштів загального фонду в сумі 51559,4 тис. гривень, з них на виплату заробітної плати  з нарахуваннями  28740,6 тис. гривень, що становить 71,9  відсотка всіх видатків без отриманих субвенцій.

Забезпечено  своєчасне фінансування видатків на виплату заробітної плати  працівникам установ і закладів бюджетної сфери.  Борги із зазначених виплат не допускалися.

Забезпечено збереження на кінець року оборотної касової готівки бюджету міста в розмірі  603,0 тис. гривень.  

Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”  та з метою успішного виконання бюджету міста виконавчий  комітет  міської  ради    в  и  р  і  ш  и  в :

1 . Інформацію про виконання бюджету міста за 2006 рік  взяти   до відома.

2. Доручити начальнику фінансового управління  виконкому міської ради Г.В.Бурочук доповісти на пленарному засіданні міської ради з питання  про затвердження звіту про виконання міського бюджету  за  2006 рік.

3. Об’єднаній   державній   податковій   інспекції :

3.1. Забезпечити стовідсоткове щомісячне виконання надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів відповідно до рішень міської ради від 5 січня 2007 року № 9/33 “Про міський бюджет на 2007 рік” та селищної ради  від 10 січня  2007 року № 6/1 “Про селищний бюджет на 2007рік”  із розрахунку однієї дванадцятої сум передбачених у відповідних бюджетах та до помісячних планових надходжень.

3.2.  Домогтися  скорочення  податкового боргу по платежах до бюджетів усіх рівнів.

3.3.  Активізувати роботу  по забезпеченню надходження заборгованості по платі за  землю.

4. Фінансовому   управлінню:

4.1. Здійснювати постійний  моніторинг виконання бюджету міста за  доходами та щодекадно  інформувати  міського  голову.

4.2. Щомісячно забезпечувати проведення розрахунків з оформленням протоколів по нарахованих пільгах і субсидіях населенню згідно діючого законодавства, із залученням усіх підприємств-боржників.

4.3. Забезпечити постійний контроль за станом бюджетних розрахунків.

4.4 При отриманні плану надходжень загальнодержавних податків і зборів за рахунок яких формується дотація вирівнювання довести його до неухильного виконання  об’єднаній державній податковій інспекції.

5. Начальникам управлінь та відділів міськвиконкому, керівникам установ і організацій – головним розпорядникам бюджетних коштів:

5.1 Врахувати у роботі по організації виконання кошторисів установ на 2007 рік недоліки і прорахунки, що були допущені в цій справі у минулому році.

5.2. Вжити заходів щодо приведення видатків  на утримання бюджетних установ у відповідність до затверджених бюджетних призначень.

5.3. Не допускати  необґрунтованого збільшення чисельності працівників бюджетної сфери  підвідомчих установ.

5.4 Забезпечити  контроль за  цільовим та ефективним використанням  бюджетних  коштів, взяттям зобов’язань в межах передбачених асигнувань.

5.5. Вжити заходів по підвищенню рівня організації роботи щодо розрахункової дисципліни та недопущення утворення дебіторської і кредиторської заборгованостей у підвідомчих установах протягом року.

6. Відділу земельних ресурсів  міськвиконкому забезпечити надходження до бюджету міста коштів від продажу земель несільськогосподарського призначення та провести уточнення грошової оцінки земель.

7. Керівникам підприємств-боржників платників податків забезпечити сплату платежів до бюджетів усіх рівнів.

8.  Заслухати підсумки виконання бюджету міста  за  1 квартал 2007 року в квітні місяці 2007 року.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського  голови  згідно з розподілом  функціональних  обов’язків.

 

 

Міський  голова                                             В.Б.  Сапожніков

 

Бурочук 4-12-20

 

Повернутися до переліку рішень