УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

від_15_лютого_2007 р._№_ 60_

м. Нововолинськ

Про затвердження міської Програми

співпраці із закордонними українцями

на період до 2010 року 

_

 

 

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету  Міністрів України від 26 липня 2006 року №1034 “Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року”, розпорядження голови обласної державної адміністрації В.Н.Бондаря №408 від 24 листопада 2006 року  “Про проект  обласної Програми співпраці із закордонними українцями

на період до 2010 року”, з метою активізації в місті роботи, пов’язаної з реалізацією статті 12 Конституції України щодо задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави:

1.Затвердити міську Програму співпраці із закордонними українцями

на період до 2010 року (далі Програма), що додається.

2.Управлінню освіти (Моренко О.В.), відділу культури (Левкова І.М.), відділу з питань сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту (Карнаухова Г.Й.), відділу з питань внутрішньої політики, взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю (Груй С.Й.) забезпечити виконання Програми.

3.Фінансування заходів Програми проводити в межах затверджених кошторисів головних розпорядників коштів (управлінь, відділів та структурних підрозділів виконкому). 

4.Відділу з питань внутрішньої політики, взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю (Груй С.Й.) забезпечити координування роботи щодо виконання Програми співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року .

5.Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами міськвиконкому Кошлатого Л.Г.

 

 

Міський голова                                                       Сапожніков В.Б.

 

Груй 30376

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконкому

від 15.02.07р.№60

 

МІСЬКА  ПРОГРАМА

співпраці із закордонними українцями

на період до 2010 року

І. Загальна частина

 

Міська Програма співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року (далі - Програма) розроблена відповідно до Конституції України та законів України, інших нормативно-правових актів, зокрема, постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року" з метою консолідації української нації, задоволення національно-культурних, освітніх, мовних та інформаційних потреб українців у державах їх постійного чи тимчасового проживання, збереження їх національно-культурної самобутності та етнічної ідентичності. Програма визначає комплекс заходів, розроблення і реалізація яких здійснюється на регіональному рівні.

Програма є одним з важливих інструментів реалізації державної політики співпраці із закордонними українцями на регіональному рівні й спрямована на підтримку та розвиток зв'язків з українцями, які проживають за межами держави, залучення їх до участі у демократичних процесах, що відбуваються на Україні, шляхом концентрації зусиль у цій сфері органів виконавчої влади, українських громадських організацій, створених на території міста та за кордоном.

II. Мета та основні завдання Програми

Мета Програми полягає у реалізації на регіональному рівні державної політики співпраці із закордонними українцями, збереженні їх етнічної ідентичності та національно-культурної самобутності, використанні інтелектуального, ділового та духовного потенціалу, зміцненні зв'язків з Україною.

Основними завданнями Програми є:

оптимізація роботи із закордонними українцями відповідно до нових національно-політичних реалій;

збереження національної самобутності та етнічної ідентичності закордонних українців;

заохочення діяльності українських громадських організацій за кордоном, активізація їх контактів з культурно-освітніми, мистецькими та іншими громадськими організаціями міста;

заохочення  діяльності  українських   громадських   організацій за кордоном, активізація

їх контактів з культурно-освітніми, мистецькими та іншими громадськими організаціями міста;

поширення    за    кордоном   відомостей    про    торговельно-економічні науково-технічні та туристичні можливості міста;

задоволення    культурних,    освітніх,    інформаційних    та    соціальне гуманітарних потреб закордонних українців;

поширення  наукових,  технічних,  культурних  і  мистецьких здобутків закордонних українців.

III. Фінансове забезпечення

Фінансове   забезпечення   Програми   здійснюється   у   межах   коштів передбачених у державному і міському бюджетах, а також за рахунок інших джерел.

IV. Очікувані результати 

Здійснення заходів з реалізації Програми дасть змогу:

продовжити роботу з подальшого розвитку і поглиблення зв'язків між закордонними українцями на довгостроковій основі;

задовольнити культурні, інформаційні та мовні потреби закордонних українців, зберегти їх етнічну ідентичність і національно-культурну самобутність;

всебічно використовувати їх духовний, культурний і науковий потенціал для зміцнення міжнародного іміджу України у світі;

розширити співробітництво між містом та державами компактного проживання закордонних українців;

якнайширше залучати організації закордонних українців до надання гуманітарної допомоги окремим категоріям населення міста;

збільшити    кількість    закордонних   українців,    зокрема   молоді,   які

відвідуватимуть    місто   для    ознайомлення    з    життям    її   громадян    і досягненнями, вивчення або поглиблення знань з української мови. 

 

Повернутися до переліку рішень